LIFT-101, 301, 106, 306 Bushing Kit

In stock
SKU: LIFT-101-B
Regular price $37.80 USD
Regular price Sale $43.00 USD Sale price $37.80 USD

Includes (4) replacement bushings for the following RHOX Lift Kits:

  • LIFT-101

  • LIFT-106

  • LIFT-109

  • LIFT-301

  • LIFT-306

  • LIFT-309